E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

İstatistik, günümüzde bilgi toplanabilen her araştırma alanında kullanılmaktadır. Çünkü araştırıcıların topladığı bilgiler ancak istatistik kullanılarak çözümlendiğinde güvenilirdir ve genelleştirilebilir. Araştırıcılar istatistiğe çoğunlukla çalışmalarının son aşamasında yani veri toplama işlemi bittikten sonra başvurmaktadırlar. Oysa istatistik hipotezin kurulduğu ilk andan analiz sonuçlarının yorumlanarak genelleştirilmesine kadar devam eden bir dizi işlemler bütünüdür. Yani istatistik, araştırıcıların bir konuyu araştırmaya karar verdikleri ilk andan itibaren bilimlerinin alfabesi olmalıdır. Bir çalışmanın tamamen seyrini ve sonuçlarını değiştirebilecek kadar önemli olan istatistik maalesef araştırıcılar tarafından yerinde, doğru ve etkili biçimde kullanılamamaktadır. Bunun sebebi her çalışmalarında istatistik yardım bir istatistik uzmanından yardım almaları gerektiğini göz ardı etmeleridir. Kendi başlarına ya da doğru olmayan kaynaklardan bu alfabeyi öğrenmeye çalışırken de farkında olmadan araştırmalarının sonuçlarını etkilemektedirler. Unutulan şey her araştırıcının denemesinin ve topladığı verisinin aynı konu aynı deneme koşullarında araştırılmış olsa bile farklı istatistik yöntemlere ihtiyaç duyabileceğidir. İstatistik ancak hipotezden sonuçların yorumlanmasına kadar doğru adımlarla uygulandığında güvenilirdir. Bu sebepledir ki aynı çalışmayı aynı koşullarda yapan iki araştırıcının sonuçları aynı istatistik testleri kullanmalarına rağmen çelişebilmektedir.

İstatistik uzmanının bilim dallarındaki rolü tıp hekimlerine benzetilebilir. Bir tıp hekimi nasıl ki belirtilerin doğru anlaşılması ve uygun tahliller isteyerek sonuçlarını doğru yorumladığında hastalıkların teşhisini doğru yapabiliyorsa, istatistik uzmanı da aynı şekilde araştırma için uygun yöntemi araştırıcının hipotezini ve verisinin istediği istatistik yöntemleri iyi teşhis edebilmesiyle bulabilir. Hastalandığımızda kendi teşhisimizi kendimiz yapamadığımız yada her ağrıyan organımız için aynı doktora gidemediğimiz gibi araştırmalarımızın teşhisini de istatistik uzmanına bırakmalıyız. Bunun için de bir testi öğreneyim düşüncesiyle mümkün olmamakta ve analitik düşünebilmek için konunun uzmanı olmak gerektiği unutulmamalıdır. Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmalık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODİSMER), herkes kendi bilimini yapmalı istatistiği uzmanına bırakılmalı düşüncesiyle yola çıkan ve bu bilince sahip ancak yardım alabilecek birini bulamayan araştırıcılara destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.  

Öncelikle üniversitemizin araştırıcılarına sonrasında da diğer kamu kurumlarına ve gerektiğinde özel sektöre istatistiğin her alanında danışmanlık vermektedir. ODİSMER'in desteği ile araştırıcılarımızın hem yayın sayısında hem de yayınlarının kalitesinde önemli bir artış sağlanacaktır. İstatistik uzmanı olarak yıllardır bireysel olarak sürdürmeye çalıştığımız bu danışmanlık hizmetinin bugün herkesin haberdar olduğu ve ulaşılabilir bir merkez çatısı altında devam edecek olması mutluluk vericidir. Artık öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz bir araştırmayı planlama ve örnek genişliğini belirleme, doğru istatistik yöntemi seçerek verilerini analiz edebilme, sonuçları raporlama ve yorumlama, hakem eleştirilerine cevap verebilme yani tez ya da makale yayınlanıncaya kadar tüm aşamalarda yanlarında merkezimizin olduğunu bilmenin rahatlığı ile daha üretken olabilecekler.

Zootekni Bölümü çoğu üniversitede olduğu gibi bizim üniversitemizde de istatistik biliminin herkese ulaşmasına öncülük ederek Biyometri ve Genetik A.D.’nın çalışmaları için kurulmuş olan “İstatistik Uygulama Laboratuvarı”nı ODİSMER’in faaliyetleri için kullanımına sunmuştur. Bu sayede tüm bilim dallarında çalışan ve istatistiği temelden öğrenmek isteyen öğrencilerimizin istatistiğin mutfak kısmına girme şansı olmaktadır. Üniversitemizin öğrencileri, derslerinden arta kalan vakitlerinde güncel istatistik programların kurulu olduğu dizüstü bilgisayarın ve kaynak kitapların bulunduğu bireysel çalışma olanaklarına sahip laboratuvarımızda, istatistik yöntemleri öğrenebilme, güncel istatistik programlarını kullanabilme, aralarında fikir alışverişinde bulunabilme, araştırma yapabilme yayın faaliyetlerinde bulunabilme faaliyetlerini yürütmektedirler. Ayrıca bu şekilde tecrübe kazanan lisansüstü öğrencileri, kamuoyu araştırmalarında ve veri girişi hizmetlerinde ODİSMER için çalışma imkanı da bulmaktadırlar. Kazançlarının %5’ini Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP), %1’ini ise devlet hazinesine aktaran ODİSMER geri kalan %94’ünü de bu hizmetleri gerçekleştiren öğrencilere vermektedir. Bu şekilde öğrencilerin hem vakitlerini değerlendirerek harçlıklarını çıkarmaları hem de istatistik bilgi düzeylerinin ve tecrübelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Sunduğu hizmetler ile araştırıcılara, kazançlarıyla da üniversitesine ve öğrencilerine katkıda bulunmakta olan ODİSMER, aktif ve üretken olma çabasını sürdürecektir.

Yrd.Doç.Dr.Yeliz KAŞKO ARICI

MüdürT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı