İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyon ve Visyon

Misyon

Merkezimizin misyonu, “Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri” doğrultusunda öncelikle üniversite bünyesinde bilimsel çalışmalar yapan akademik personel ve lisansüstü öğrencilere sonrasında ise tüm kamu veya özel sektör araştırıcılarına her türlü istatistik danışmanlık hizmetini vermektir. Bu misyon doğrultusunda tüm bilim dallarında çalışan araştırıcılara; araştırma ve projelerin planlanması, anket saha çalışmalarının yapılması, toplanan verilerin girişlerinin ve istatistiksel analizlerinin yapılması, analiz sonuçlarının raporlanması, istatistik ile ilgili konularda eğitim programları ile bilgi düzeyinin arttırılması hususlarında destek sağlanmaktadır.

 

Vizyon

Merkezimizin vizyonu, Üniversitemiz bünyesinde bilimsel çalışmalar yapan araştırıcıların bilimsel faaliyetlerinin sayısını, doğruluğunu, niteliğini ve hızını arttırmaktır.


Ekleme tarihi: 19-12-2018 10:08:25 Güncellenme tarihi: 05-09-2022 15:59:59