İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin Amaçları
  • Akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına yürütecekleri uygulamalı araştırma ve denemelerin planlanması, yürütülmesi ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak,

  • İstatistik ve biyoistatistik ile ilgili konularda eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenlemek,

  • Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik ve biyoistatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek, istatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel faaliyetlere destek olmak,

  • İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüt, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak ve yayın çalışmalarında bulunmaktır.


Ekleme tarihi: 19-12-2018 10:08:12 Güncellenme tarihi: 05-09-2022 16:00:16